TRA CỨU PHONG THỦY 12 CON GIÁP

Hoa Xác pháo xanh

Lavender

Hoa Thanh xà

Thủy tiên xanh

Lưu lý

Hoa Diên vĩ (IRIS)

Hoa Điệp thúy

Cây Son Môi

Xương rồng dâu tím

Trà my đỏ

Dứa nến cảnh

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Huyết Dụ

Cây hoa Bướm đêm

Hoa lưu ly,

Hoa Thanh tú

Hoa Thiên thanh

Cung điện vàng

Bạch mã hoàng tử

Bạch tuyết

Ngọc ngân

Trầu bà thái vàng.

Hoa son môi

Phát lộc Hoa

Lan tim treo

Thường xuân

Trường sinh

Sống đời

Cây Cọ ta

Cau Tiểu trâm

Cây Lan quân tử

Cây Sứ hồng thái

Cây trạng nguyên

Sen đá

Cây huyết dụ

Cây bao thanh thiên

Dứa màu nam mỹ

Cau tiểu trâm

Kim ngân

Kim tiền

+ Cây Trạng nguyên.

+ Cây phát lộc hoa.

+ Cây lộc vừng.

+ Hoa hồng mini màu đỏ.

+ Hoa cúc duyên đỏ.

+ Hoa cúc đồng tiền đỏ.

+ Cây vạn lộc.

+ Cây phú quý.

+ Cây Kim ngân.

+ Cây Kim tiền.

+ Cây Trúc đôi chồn.

+ Cây Dứa màu nam mỹ.

+ Hoa lưu ly.

+ Hoa Thiên thanh.

+ Hoa hoa cúc nút áo.

+ Cây Kim ngân.

+ Cây Kim tiền.

+ Cây Trúc đôi chồn.

+ Cây Dứa màu nam mỹ.

+ Hoa lưu ly.

+ Hoa Thiên thanh.

+ Hoa hoa cúc nút áo.

+ Cây Kim ngân.

+ Cây Kim tiền.

+ Cây Trúc đôi chồn.

+ Cây Dứa màu nam mỹ.

+ Hoa lưu ly.

+ Hoa Thiên thanh.

+ Hoa hoa cúc nút áo.

+ Cây Kim ngân lượng. 

+ Hoa cúc đồng tiền viền.

+ Cây phát lộc hoa.

+ Cây vạn lộc.

+ Cây phú quý.

+ Cây bông nho đỏ.

+ Hoa dạ yên thảo đỏ.

+ Hoa xô đỏ.

+ Cây đế vương nâu.

+ Sen đá nâu.

+ Huyết dụ.

+ Phát tài lá nâu.

+ Hoa Cát tường.

+ Hoa Diễn Vĩ.

+ Hoa Cúc bách nhật.

+ Cây tuyết sơn phi hồ.

+ Hoa cẩm tú cầu.

+ Cây dứa vàng.

+ Cây lưỡi hổ thái vàng.

+ Cây lưỡi hổ lùn.

+ Ngọc ngân

+ Bạch mã hoàng tử.

+ Hoa cát cánh.

+ Cây dứa vàng.

+ Cây lưỡi hổ thái vàng.

+ Cây lưỡi hổ lùn.

+ Ngọc ngân

+ Bạch mã hoàng tử.

+ Hoa cát cánh.

Cây hương thảo.

+ Cây trầu bà xanh.

+ Cây Nhất mạc hương (Sen thơm).

+ Cau tiểu trâm.

+ Kim giao.

+ Kim ngân.

+ Kim tiền.

+ Cây lưỡi hổ thái vàng.

+ Cây dứa vàng.

+ Cây mẫu tử.

+ Cây kim cương.

Thanh tú

+ Hoa cát cánh.

+ Cúc bách nhật.

+ Cẩm tú cầu.

+ Trầu bà cẩm thạch.

Cây trạng nguyên

+ Cây cẩm nhung lá màu.

+ Hoa mẫu đơn.

+ Hoa son môi.

+ Kim ngân lượng.

+ Cẩm chướng đỏ.

+ Phát lộc hoa.

+ Tiểu hồng môn.

+ Cây Tùng Sơn

+ Vạn niên tùng

+ Trắc bách diệp

+ Cau nhật

+ Bàng singapo

+ Cau hawaii

+ Lan ý bông

+ Lan chi (dây nhện)

+ Hoa cúc vàng

+ Trầu bà thái vàng

+ Lưỡi hổ thái vàng

+ Ngọc ngân

+ Hoa mắt nai

+ Hoa chiều tím

+ Trúc mai xanh

+ Thạch thảo

+ Thanh anh

+ Phong lan tím 

+ Hoa đậu biếc.

Cây phát lộc hoa

Cây phú quý

Cây vạn lộc.

Tìm cây phù hợp