Showing 1–60 of 82 results

Cây trong nhà

Cây Ánh Dương

187,000 

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử Lớn

218,000 

Cây Bạch Tuyết

Cây Bạch Tuyết

170,000 
-18%

Cây Bàng Singapore

Cây Bàng Singapore

370,000  302,000 
302,000 
169,000 
137,000 
302,000 

Cây Cau Nhật

Cây Cau Nhật

359,000 

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

77,000 206,000 
272,000 
272,000 

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm Chậu Gốm

103,000 
126,000 
143,000 
132,000 

Cây Cọ Ta

Cây Cọ Ta

119,000 

Cây trong nhà

Cây Dương Xỉ

84,000 149,000 

Cây để bàn

Cây Đuôi Công

169,000 182,000 
119,000 
-10%

Cây để bàn

Cây Hồng Môn

170,000 176,000 
290,000 
290,000 

Cây trong nhà

Cây Kè Nhật

282,000 

Cây Kiêu Sa

Cây Kiêu Sa

159,000 

Cây Kim Cương

Cây Kim Cương

235,000 
205,000 

Cây trong nhà

Cây Lan Bình Rượu

238,000 

Cây trong nhà

Cây Lan Ý Bông

109,000 225,000 

Cây để bàn

Cây lưỡi hổ nhỏ

111,000 
194,000 

Cây để bàn

Cây Ngà Voi

208,000 

Cây để bàn

Cây Ngọc ngân

102,000 195,000 
292,000 
110,000 
141,000 
147,000 
158,000 
132,000 

Cây để bàn

Cây Sống Đời

141,000 

Cây Sứ Ghép Thần Tài

Cây sứ ghép thần tài cỡ trung

Cây Sứ Hồng Thái Nguyên Thủy

Cây Sứ Thái hồng nguyên thủy

139,000 

Cây để bàn

Cây Thiên Tuế

336,000 

Cây trong nhà

Cây Thường Xuân

116,000