Showing all 23 results

Chậu treo

Cây Đô La

72,000 
74,000 
72,000 

Cây Lan Tim Treo

Cây Lan Tim treo

45,000 

Cây Lan Tim Treo

Cây Lan Tim Treo

90,000 
89,000 
70,000 

Cây trong nhà

Cây Thường Xuân

116,000 

Cây Trầu Bà Cẩm Thạch

Cây Trầu Bà Cẩm Thạch

75,000 

Cây Trầu Bà Thái Vàng Treo

Cây Trầu Bà Thái Vàng chậu treo

79,000 

Cây Trầu Bà Thái Vàng Treo

Cây Trầu Bà Thái Vàng Treo

69,000 
32,000 
89,000 

Cây Trầu Bà Xanh

Cây trầu bà xanh

59,000 

Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh

65,000 

Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh Chậu Treo

74,000 
46,000 
210,000 

Cây Thiên Môn Đông

Chậu Treo Thiên Môn Đông

59,000 76,000 
65,000 
49,000 
49,000 

Cây Trầu Bà Cẩm Thạch

Trầu Bà Cẩm Thạch Chậu Treo

65,000