Chế Phẩm Vi Sinh Xử Lý Phế Thải Hữu Cơ EMUNIV Gói 200G

40,000  29,900 

Chế phẩm EM có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, như xử lí rác thải Thành phố, phế thải sau thu hoạch, phân gia súc, gia cầm để làm phân bón hữu cơ.

 

 

Còn hàng