Showing all 36 results

Dinh Dưỡng Cho Cây

Chế phẩm đa vi khuẩn

82,000 

Dinh Dưỡng Cho Cây

Dịch Trùn Quế SFARM D01

79,000 
-25%
79,000  59,000 
-20%
-27%
36,000  26,300 
-31%

Dinh Dưỡng Cho Cây

Phân bón Grow More 20-20-20

24,000  16,600 
47,000 
47,000 
8,000 

Dinh Dưỡng Cho Cây

Phân bón lá Trimix-DT

80,000 
-9%
22,000  20,000 
-40%
32,000  19,300 
56,000 
80,000 

Dinh Dưỡng Cho Cây

Phân Dơi Cao Cấp 9-3-1

25,000 
-21%
38,000  29,900 
-12%
75,000  66,000 
-45%

Dinh Dưỡng Cho Cây

Phân hữu cơ sinh học TRIMIX

35,000  19,100 
-33%
30,000  20,000 
19,000 

Dinh Dưỡng Cho Cây

Phân NPK Giúp Ra Hoa MINRO 15-5-20

36,000 
10,000 
89,000 
6,000 
25,000 
-13%

Dinh Dưỡng Cho Cây

Vỏ Thông Trồng Lan

24,000  21,000