Phân bón ra nhánh khỏe, cho lá tốt Grow more 30-10-10

24,000 

Khối lượng: 100g

Thành phần: N-P2O5-K2O: 30-10-10 + TE

Công dụng: Dùng cho cây giai đoạn phục hồi sau khi cây ra bông, ra quả giúp chống suy cây. Với hàm lượng đạm cao giúp cây phát triển bộ lá, thân và đẻ nhánh tốt, cây xanh mướt.