KEIKI SUPER PRO Kích Mầm Chồi Cho Lan Và Hoa Hồng

79,000  59,000 

Lợi thế của hai loại kích keiki này, tôi thấy tâm đắc nhất là chai giống chai thuốc nhỏ mắt, dễ dùng và dễ đặt để vô cùng, nói chung là tiện dụng.