Phân bón Chuyên Lan FLOWERMATE 200

32,000 VNĐ 19,900 VNĐ

Thành phần:

  • Đạm tổng số (N) 31%;
  • Lân hữu hiệu (P2O5) 08%;
  • Kali hữu hiệu (K2O) 08% và CHITOSAN 2%;

 

Phân bón Chuyên Lan FLOWERMATE 200

32,000 VNĐ 19,900 VNĐ