Phân bón Grow More 20-20-20

24,000 VNĐ 18,300 VNĐ

4 lượt mua

Khối lượng: 100g

Thành phần: N-P2O5-K2O: 20-20-20 + TE

Phân bón Grow More 20-20-20

24,000 VNĐ 18,300 VNĐ

4 lượt mua