Phân bón Grow More 20-20-20

24,000  16,600 

Khối lượng: 100g

Thành phần: N-P2O5-K2O: 20-20-20 + TE