Phân Bón Hoa Cây Cảnh ĐẦU TRÂU 15-7-17 + TE – Giúp hoa đẹp, lâu tàn0

36,000 VNĐ 34,200 VNĐ

1 lượt mua

Phân bón hoa cây cảnh đầu trâu NPK cung câp hàm lượng N-P-K, phù hợp cho sự phát triển của tất cả các loài cây cảnh.

Còn hàng

phan-bon-dau-trau-chuyen-hoa-cay-canh-bb-5
Phân Bón Hoa Cây Cảnh ĐẦU TRÂU 15-7-17 + TE – Giúp hoa đẹp, lâu tàn0

36,000 VNĐ 34,200 VNĐ

1 lượt mua