Phân bón đạm cá MINRO Fish 5-2-1

23,000 VNĐ 18,200 VNĐ

1 lượt mua

Công dụng: Được thủy phân trực tiếp từ cá biển tươi nên MINRO FISH cũng cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cây. Giúp cây đâm tược, nảy chồi, phát rễ. Lá xanh, hoa to, màu sắc đẹp, lâu tàn.

phan-dam-ca-lavamix
Phân bón đạm cá MINRO Fish 5-2-1

23,000 VNĐ 18,200 VNĐ

1 lượt mua