Phân NPK Giúp Ra Hoa MINRO 15-5-20

36,000 

NPK MINRO 15-5-20 Giúp cây ra hoa, ra trái đồng loạt. Hạn chế rụng hoa và trái non. Giúp nuôi hoa, nuôi trái, hoa to, màu sắc đẹp, lâu tàn, trái chín đều và ngọt thơm hơn.