Chế Phẩm Sinh Học Olicide 9DD

30,000 VNĐ 23,600 VNĐ

Chế Phẩm Sinh Học Olicide 9DD trị bệnh nấm, bệnh thối đen (blackrot), bệnh đốm vòng (Anthracnose), bệnh khô cháy lá (Leaf blight), bệnh đốm nâu, bệnh đốm vàng, bệnh héo rễ (Wilt) và tăng sức đề kháng bệnh.

còn 955 hàng

Chế Phẩm Sinh Học Olicide 9DD
Chế Phẩm Sinh Học Olicide 9DD

30,000 VNĐ 23,600 VNĐ