Phân Bón Lá Gibber – Kích thích tăng trưởng

4,000 VNĐ 3,000 VNĐ

Gibber 4TB là chất kích thích sinh trưởng sinh học nên hiệu quả cao, không độc và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Gibber 4TB chứa các Hormone cao cấp nhất giúp kích thích tăng trưởng, cải thiện phẩm chất, tăng năng suất cây trồng.

Phân Bón Lá Gibber – Kích thích tăng trưởng

4,000 VNĐ 3,000 VNĐ