Phân Bón Thông Minh 200

32,000 VNĐ 18,500 VNĐ

Phân bón thông minh 200 chuyên dùng cho hoa Lan giai đoạn cây nẩy mầm và sinh trưởng.Giúp cây tròng sử dụng một cách tối đa dinh dưỡng có trong phân và hạn chế được sự ảnh hưởng của phân bón đến môi trường.

còn 976 hàng

Phân Bón Thông Minh 200

32,000 VNĐ 18,500 VNĐ