Trầu bà thái xanh dạng thủy sinh

121,000 

Trầu bà thái xanh là loại cây có khả năng sống dạng thủy sinh có khả năng sinh trưởng trong thời gian dài và luôn cho lá màu xanh liên tục. Cây trầu bà thái xanh sống dạng thủy sinh thường được trồng trong các chậu thủy tinh tinh.