Showing 1–60 of 283 results

Cây trong nhà

Cây Ánh Dương

187,000 

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử Lớn

218,000 

Cây Bạch Tuyết

Cây Bạch Tuyết

170,000 
-18%

Cây Bàng Singapore

Cây Bàng Singapore

370,000  302,000 
302,000 
169,000 
137,000 
302,000 
307,000 

Cây Cau Nhật

Cây Cau Nhật

359,000 

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

77,000 206,000 
143,000 
272,000 
272,000 

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm Chậu Gốm

103,000 
126,000 
143,000 
132,000 

Cây Cọ Ta

Cây Cọ Ta

119,000 

Cây để bàn

Cây Cọ ta để bàn

78,000 105,000 

Cây Dứa Màu Nam Mỹ

Cây Dứa Màu Nam Mỹ 1 con

280,000 

Cây Dứa Màu Nam Mỹ

Cây Dứa Màu Nam Mỹ 2 con

280,000 
145,000 

Cây trong nhà

Cây Dương Xỉ

84,000 149,000 

Cây Đa Búp Đỏ

Cây Đa Búp Đỏ

159,000 173,000 
160,000 

Chậu treo

Cây Đô La

72,000 

Cây để bàn

Cây Đuôi Chồn

235,000 

Cây để bàn

Cây Đuôi Công

169,000 182,000 
119,000 
-10%

Cây để bàn

Cây Hồng Môn

170,000 176,000 
195,000 
290,000 
290,000 

Cây để bàn

Cây Hồng Tỷ Muội

55,000 

Cây để bàn

Cây Hương Thảo Lớn

89,000 

Cây để bàn

Cây Hương Thảo Nhỏ

75,000 

Cây trong nhà

Cây Kè Nhật

282,000 

Cây Kiêu Sa

Cây Kiêu Sa

159,000 

Cây Kim Cương

Cây Kim Cương

235,000 

Cây để bàn

Cây Kim Giao

75,000