Thuốc kích thích ra rễ N3M

9,000  4,500 

Thuốc kích thích ra rễ N3M giúp cây ra rễ cực mạnh.

Còn hàng