Phân bón kích thích ra hoa VITAMIN B1

8,000 VNĐ

1 lượt mua

Phân bón kích ra hoa vitamin B1 Chuyên dùng cho các loại phong lan và hoa kiểng. Ra rễ mạnh, tạo bộ rễ tốt, mập mạp. Nẩy nhiều chồi, chồi mập, lá xanh tốt. Kích thích phân hóa mầm hoa mạnh.

Hết hàng