Dịch Trùn Quế Vermibroth Chai 100ml

25,000 VNĐ 17,000 VNĐ

Dịch trùn quế: là sản phẩm của quá trình thủy phân trùn quế tươi bằng chế phẩm enzyme sinh học, được bổ sung dinh dưỡng đa, trung, vi lượng đầy đủ.

còn 1000 hàng

Dịch Trùn Quế Vermibroth Chai 100ml

25,000 VNĐ 17,000 VNĐ