Phân Dê Túi Lưới Cho Lan Đã Xử Lý 20 cm

5,000 VNĐ 2,900 VNĐ

Phân dê lớn như hạt đậu nành, có hình elip. Phân dê được lên men ủ cho ra loại phân hữu cơ cực tốt. Sử dụng làm phân bón để cải tạo đất, làm tơi xốp đất và có giá trị kinh tế tốt. Phân dê sử dụng để trồng hoa, cỏ, và đặc biệt rất tốt cho cây lan và hồng.

phân dê túi lưới
Phân Dê Túi Lưới Cho Lan Đã Xử Lý 20 cm

5,000 VNĐ 2,900 VNĐ