Vỏ Thông Trồng Lan

24,000 VNĐ 18,000 VNĐ

Bao năm qua tôi đã tìm tòi và thử nghiệm rất nhiều các loại giá thể trồng lan. Với mong muốn đạt được đó là cây lan phát triển BỀN VỮNG, ĐỀU ĐẶN và ÍT BỆNH TẬT NHẤT, bên cạnh đó phải có HIỆU QỦA KINH TẾ nhất.

 

còn 9697 hàng

Vỏ Thông Trồng Lan

24,000 VNĐ 18,000 VNĐ