Phân NPK MINRO 30-9-9 – GÓI 1KG

32.000,0VNĐ 26.500,0VNĐ

NPK MINRO 30-9-9 Giúp phát triển thân, cành, lá và bộ rễ. Phục hồi hoa kiểng, cây ăn trái sau khi ra hoa, ra trái.

Còn hàng

phan-bon-npk-30-9-9
Phân NPK MINRO 30-9-9 – GÓI 1KG

32.000,0VNĐ 26.500,0VNĐ