Nấm Xanh SAU.03

210,000 VNĐ 179,900 VNĐ

Nấm Xanh SAU.03 được sản xuất từ chủng vi sinh Metarhizium anisopliae với mật độ khoảng 2.3×10^9 CFU/g. Sản phẩm được dùng để tiêu diệt các loại côn trùng gây hại như: bọ trĩ, rầy nâu, bọ xít, bọ dừa, kiến, sùng đất, sâu gây hại. châu chấu, kiến vương hại dừa, bọ cánh cứng hại mía, bọ hại lạc, mối, sâu xanh, sùng đất, tuyến trùng, rệp sáp,… Hạn chế hư hại mùa màng, hạn chế phát sinh dịch bệnh do virus, vi khuẩn và nấm bệnh tấn công qua các vết chích.

Nấm Xanh SAU.03

210,000 VNĐ 179,900 VNĐ