Phân Bón Siêu Lân 11-55-11

25,000  23,750 

Phân Bón Siêu Lân 11-55-11 siêu tạo mầm hoa,  ra hoa đồng loạt, tạo mầm hoa cực mạnh, kích thích ra hoa trái vụ, tăng số lượng bông cho cây trồng, tăng hiệu quả đậu trái.

Phân Bón Siêu Lân 11-55-11

25,000  23,750 

Mã: SP - NPK 11-55-11 - 100G Danh mục: Từ khóa: