Phân Bò Đã Qua Xử Lý 3 dm3

19,000 VNĐ 16,500 VNĐ

Đã Qua Xử Lý 3 dm3: 100% nguyên chất, được xử lý mầm bệnh gây hại – Phân bò sạch được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích và có giá trị kinh tế cao. Một số tác dụng của phân bò có thể kể đến là khi ướt có thể dùng làm phân bón cho cây trồng hoặc xử lý để làm phân hữu cơ.

còn 94 hàng

Phân Bò Đã Qua Xử Lý 3 dm3

19,000 VNĐ 16,500 VNĐ