Phân Dơi Thuận Phát 150G

20,000 VNĐ 16,700 VNĐ

Phân Dơi Thuận Phát được thu hoạch từ nguồn phân dơi tự nhiên, sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên và không chứa phân hóa học. Sản phẩm Phân Dơi được dùng để trồng các loại hoa kiểng như: Hoa hồng, hoa kiểng lá và kiểng hoa.

Phân Dơi Thuận Phát 150G

20,000 VNĐ 16,700 VNĐ