Phân hữu cơ đạm cá MINRO Fish 5-2-1

23,000 VNĐ 18,200 VNĐ

Công dụng: Được thủy phân trực tiếp từ cá biển tươi nên MINRO FISH cũng cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cây. Giúp cây đâm tược, nảy chồi, phát rễ. Lá xanh, hoa to, màu sắc đẹp, lâu tàn.

còn 1000 hàng

Phân hữu cơ đạm cá MINRO Fish 5-2-1

23,000 VNĐ 18,200 VNĐ